Foto: Mienke Pouw

Programma Cultuurparticipatie

Vanaf maart 2020 tot heden

Projectleider Cultuurparticipatie (parttime) bij Kunstgebouw

In 2021 is het landelijk meerjarig programma Cultuurparticipatie gestart. Met dit programma willen het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven.

Kunstgebouw onderzoekt welke kansen er liggen op het gebied van cultuurparticipatie in Zuid-Holland. Welke drempels zijn er voor cultuurdeelname en hoe kun je deze wegnemen? Op welke wijze kan cultuurparticipatie positief bijdragen aan een inclusief Zuid-Holland, aan deelname aan de maatschappij door alle burgers? Hiervoor werken we nauw samen met gemeenten, culturele organisaties en maatschappelijke organisaties.

Kunstgebouw ondersteunt gemeenten en organisaties bij het bedenken, schrijven of uitvoeren van plannen en activiteiten.

https://www.kunstgebouw.nl/wat-bieden-we/cultuurparticipatie/

Foto: Mienke Pouw
Foto: Mienke Pouw
Foto: Buro COBALT
Foto: Buro COBALT