20170607 Kop van Zuid-2014

Inspiratiesessie ‘Op Zuid ligt de toekomst’

7 juni 2017

Coördinatie en organisatie inspiratiesessie, in opdracht van gemeente Rotterdam

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) werken het Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.

In dit kader organiseerde COBALT voor het NPRZ op 7 juni 2017 een inspiratiesessie, waarbij de kansen die onderwijs biedt aan kinderen en jongeren in Zuid centraal stonden. Onder de aanwezigen waren de leden van de Onderwijstafel en werkgroepen Loopbaanoriëntatie, Children’s Zone en Monitoring, het programmabureau NPRZ en andere belangrijke spelers op Zuid.

www.nprz.nl

Foto: Buro COBALT
Foto: Buro COBALT
Foto: Buro COBALT
Foto: Buro COBALT