Energy Hack_roblipsius.com-05585

Energy Hack

14 juni 2019

Organisatie Energy Hack voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in opdracht van BRAND The Urban Agency

Op vrijdag 14 juni organiseerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken een Energy Hack in PIP Den Haag, teneinde innovatieve ideeën rond de energietransitie aan te jagen. 29 deelnemers, verspreid over zes teams vanuit verschillende expertises, gingen ieder met een eigen onderzoeksvraag aan de slag, om aan het einde van de dag hun concept aan een deskundige jury te pitchen. De winnende teams presenteerden een ergroeningsabonnement in de geest van ‘sustainability as a service’, een model dat gasverbruik per huishouden meet om de urgentie van de transitie te verhogen, en een platform om bestaande burgerinitiatieven aan elkaar te koppelen.

De drie winnende teams ontvingen ieder €1.500 om aan een doel naar keuze te besteden. Eén van de teams maakte al direct bekend de voorlichtingsprojecten van klimaatbureau HIER te steunen, het andere team gaat het geld investeren in mogelijke doorontwikkeling van hun concept en heeft hiervoor een etentje gepland met Geodan, CBS en NEO. Het derde team gaf aan gezamenlijk te hebben besloten het geld te investeren in de startup van twee van de teamleden van het winnende team.
Het Ministerie van BZK onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de resultaten van de Energy Hack verder uit te werken. Daarnaast wordt in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken gekeken of er budget vrijgemaakt kan worden om één van de ideeën een vervolgopdracht te geven, om het concept te concretiseren en de volgende stap naar verduurzaming te zetten.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

BRAND The Urban Agency

Beeld van: Rob Lipsius
Beeld van: Rob Lipsius
Beeld van: Rob Lipsius
Beeld van: Rob Lipsius
Beeld van: Rob Lipsius
Beeld van: Rob Lipsius
Beeld van: Rob Lipsius
Beeld van: Rob Lipsius